Logga in

Förbindelsen till servern är inte kryptad. För att garantera datasäkerheten behövs en krypterad förbindelse vid inloggningen.

Öppna krypterad förbindelse

Vad är Wilma?

Wilma är läroanstaltens www-anslutning. Denna Wilma-licens ägs av Diakonia-ammattikorkeakoulu.

I Wilma kan studerande göra kursval, uppfölja sina prestationer, läsa notiser och kommunicera med lärare.

I Wilma kan lärare mata in vitsord och frånvaro, uppdatera personuppgifter och kommunicera med studerande och vårdnadshavare.

Via Wilma kan vårdnadshavare följa upp och reda ut studerandens frånvaron, kommunicera med lärare via intern post och läsa skolans notiser.

Wilma används också av läroanstaltens personal, ledning och arbetsplatshandledare.

För en säker inloggning ska du börja användningen av systemet med att öppna en krypterad förbindelse.

Ofta ställda frågor

Vårdnadshavarens Wilma funktioner

Har du glömt ditt lösenord?

Ifall läroanstalten känner till din e-postadress kan du återställa lösenordet själv. Kontakta läroanstalten i andra problemsituationer.

Wilma 2.23.5 © 2000-2017 Visma